Przebieg egzaminu Prawo Jazdy

Podczas egzaminu praktycznego:
1. w pojeździe egzaminacyjnym, z wyłączeniem kategorii A,A1,B1 mogą przebywać:
a) tylko jedna osoba egzaminowana,
b) egzaminator, który ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych, zajmując miejsce obok osoby egzaminowanej lub w pobliżu pojazdu, jeżeli egzamin prowadzony jest na placu manewrowym,
c) kandydaci na egzaminatorów wraz z wykładowcą, odbywający praktyki w ramach szkolenia lub praktyki asystenckie,
d) osoby sprawujące w imieniu wojewody nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców,
e) tłumacz przysięgły, którego pomoc zapewnia sobie osoba egzaminowana, jeżeli nie włada językiem polskim w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu,
f) tłumacz języka migowego, którego pomoc na egzaminie praktycznym zapewnia sobie osoba głuchoniema,
g) egzaminator nadzorujący pracę egzaminatorów,

2. W ruchu drogowym, w zakresie prawa jazdy kategorii A, A1 lub B1, egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową,

3. Egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu bądź stwarzać możliwość zagrożenia jego bezpieczeństwa.

Osoba egzaminowana uzyskuje:
1. Wynik pozytywny z egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne,
2.Wynik negatywny egzaminu praktycznego, jeżeli:
a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne
b) nie panuje w wystarczającym stopniu nad pojazdem a dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego

Przy ocenianiu kwalifikacji osoby egzaminowanej egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
1. Sposób wykonywania manewrów na drodze,
2. Zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
3. Umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
4. Skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
5. Dynamikę i kulturę jazdy,
6. Sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Po zakończeniu egzaminu praktycznego dla określonej osoby egzaminator informuje ją o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania i przekazuje jej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.

Jazda miejska

Egzamin praktyczny w ruchu drogowym polega na wykonaniu co najmniej niżej wymienionych zadań, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdem, w czasie nie mniejszym niż 40 minut .

Opis zadań
- wjazd na drogę z obiektu przydrożnego,
- jazda drogami dwukierunkowymi (jedno- i dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu)
- jazda drogami jednokierunkowymi,
- przejazd przez różne skrzyżowania (równorzędne, oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu, z sygnalizacją świetlną i o ruchu okrężnym),
- przejazd przez przejścia dla pieszych, torowiska tramwajowe i kolejowe, obok przystanków tramwajowych i autobusowych,
- wyprzedzanie, omijanie, wymijanie,
- zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w prawo, lewo oraz zawracania.

Osoba egzaminowana uzyskuje:
- pozytywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania,
- negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne, albo nie panuje w wystarczającym stopniu nad pojazdem lub dalsza jazda zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.
- egzaminator ma obowiązek wypełnienia arkusza przebiegu egzaminu, czyli formularza z opisem błędów popełnionych przez zdającego.

Plac manewrowy

Egzamin praktyczny na placu manewrowym dla kat. B lub B1 polega na wykonaniu trzech zadań .

Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego egzaminator ustala:
- tożsamość (dowód osobisty, tymczasowy dowód, karta stałego pobytu lub paszport),
- sprawność fizyczną i psychiczną egzaminowanej osoby
- stan trzeźwości (nie używanie alkoholu lub środka działającego podobnie)

ZADANIA EGZAMINACYJNE NA PLACU MANEWROWYM

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszenie z miejsca.
sprawdzenie stanu technicznego

- osoba egzaminowanan musi zaoprezentować , że potrafi sprawdzić:

1. poziom oleju w silniku,
2.poziom płynu chłodzącego,
3. poziom płynu hamulcowego,
4. poziom płynu w spryskiwaczu,
5. działanie sygnału dźwiekowego,
6. działanie świateł zewnetrznych pojazdu,

- przygotowanie do jazdy obejmuje

a) właściwe ustawienie:
1. fotela,
2. lusterek,
3. zagłowków,

b) zapięcie pasów bezpieczeństaw,

c) sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamkniete.

W lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem . W prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem. Zagłowek powinien być ustawiony blisko za głową na wysokości głowy.

Ponadto należy upewnić się o o mozliwości jazdy i płynnie ruszyć z miejsca.

Jazda po prostej i łuku (do przodu i do tyłu)
- płynna jazda pasem ruchu do przodu, do tyłu,
- nieprzejeżdżanie przez linie i nienajeżdżanie na pachołki ograniczające pas,
- zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa w wyznaczonym polu zatrzymania.

Ruszanie pod górkę (z użyciem hamulca ręcznego)
- tak, aby nie zgasł silnik
- dopuszczalna odległość cofnięcia się pojazdu - 0,2 m

Testy prawojazdy 2017

Poznań kurs prawojazdy

Prawo jazdy online